• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  strain tension
  strain tensor
  tenxơ biến dạng Cauchy-Green
  Cauchy-Green strain tensor
  tenxơ biến dạng hướng
  directional strain tensor
  tension of strain
  tensor of strain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X