• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  deviator
  tenxơ lệch biến dạng
  strain deviator
  tenxơ lệch ứng suất
  stress deviator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X