• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bedded
  mạch thành lớp
  bedded vein
  đá thành lớp
  bedded rock
  laminal
  sheeted
  streamlined

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  laminary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X