• Thông dụng

  Danh từ
  fruits, results

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  market performance
  performance
  sự đánh giá thành quả
  performance evaluation
  thành quả của thị trường
  market performance
  thành quả kinh doanh
  business performance
  tỉ suất giá thành quả
  price-performance ratio
  đánh giá thành quả
  performance rating
  performance appraisal
  performance outcome
  product

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X