• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decompose
  disassembly
  DISC (disconnect)
  disjunction
  dismantle
  dismount
  take down
  to knock down
  unblocking

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  knock-down
  điều kiện tháo rời
  knock-down condition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X