• Thông dụng

  Động từ
  to open
  to untic, to undo, to unstitch, to unsew
  to drain (away)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  delink
  demount
  tháo ra
  to demount
  demountable
  cầu tháo (cất) được
  demountable bridge
  thể tháo ra
  demountable (an)
  kết cấu tháo lắp được
  prefabricated demountable structures
  nhà tháo lắp được
  demountable building
  phòng tháo lắp được
  demountable room
  dismantle
  tháo ra
  to dismantle
  dismantling
  bích tháo dỡ
  dismantling flange
  buồng tháo dỡ
  dismantling chamber
  sự tháo khuôn (đúc)
  dismantling of molds
  tháo cụm đường sắt lắp sẵn
  track panel dismantling
  tháo dỡ (lều trại)
  camp dismantling
  tháo dỡ tháp (khoan)
  dismantling of derrick
  thiết bị để tháo lắp
  dismantling and assembly
  vòng tháo
  dismantling flange
  evacuation
  sự tháo nước hở
  surface water evacuation
  sự tháo nước lộ thiên
  surface water evacuation
  fall
  release
  cái tháo [[[dỡ]]] đá lập phương
  ice cube release
  chất tháo khuôn
  mold release agent
  chất tháo khuôn
  mould release agent
  chất trợ tháo khuôn
  mould release agent
  chất trợ tháo khuôn
  release agent
  dụng cụ tháo tấm trang trí
  trim panel release tool
  hợp chất tháo dỡ khuôn
  mould release agent
  sự tháo bộ phận phụ thuộc
  ICR (independentcomponent release)
  sự tháo bộ phận phụ thuộc
  independent component release (ICR)
  sự tháo khuôn
  release from the mould
  sự tháo ván khuôn
  release of forms
  tháo ốc
  to release the screw
  tháo ốc, vặn lỏng ốc
  to release the screw
  van tháo
  dump (relief, release by-pass) valve
  van tháo nước
  release valve
  remove
  tháo kích ra
  remove the jack
  tháo kích ra
  to remove the jack
  separate
  take down
  unchoke
  unfasten
  unpack

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  evacuate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X