• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  fused quartz

  Giải thích VN: SiO2, một loại thủy tinh silica nóng chảy tự nhiên. Còn gọi là: QUARTZ [[GLASS. ]]

  Giải thích EN: SiO2, a naturally occurring fused silica glass. Also, QUARTZ GLASS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X