• Thông dụng

  Danh từ
  steppe

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  steppe
  đất mặn trắng thảo nguyên
  steppe salty chalk
  đất thảo nguyên
  steppe soil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X