• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bibulous
  permeable to water
  pervious
  bể thấm nước thải
  pervious cesspool
  lớp thấm nước
  pervious course
  mòng thấm nước
  pervious foundation
  tầng thấm nước
  pervious stratum
  thảm thấm nước
  pervious blanket
  vật liệu thấm nước
  pervious material
  đá thấm nước
  pervious rock
  đất thấm nước
  pervious ground
  đất thấm nước
  pervious soil
  soak
  sop
  water penetration
  water-permeable

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sodden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X