• Thông dụng

  Động từ
  to express, to give expression to, to show

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  interpretation
  sự thể hiện kết hợp
  combined interpretation
  sự thể hiện kỹ thuật
  engineering interpretation

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  display

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X