• Thông dụng

  Động từ

  To rise; to appear; to come into sight
  chiếc tàu hiện ra chân trời
  The ship is rising on the horizon
  To manifest (of a ghost)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X