• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compilation time
  compile duration
  compile time
  bảng hoặc mảng thời gian biên dịch
  compile-time table or array
  mảng thời gian biên dịch
  compile time array
  compiling time
  translation time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X