• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  time of firing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  elapsed time
  đồng hồ đo thời gian chạy
  elapsed time clock
  execution time
  lapsed time
  object time
  operating time
  productive time
  run duration
  run time
  hệ thời gian chạy
  run time system
  lỗi thời gian chạy
  run-time error
  Run Time (RT)
  run-duration
  running duration
  target phase
  travelling time
  uptime

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flow come-up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X