• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check routine
  thủ tục kiểm tra lỗi
  ECR (errorcheck routine)
  thủ tục kiểm tra lỗi
  error check routine (ECR)
  checking routine
  thủ tục kiểm tra nhãn
  label checking routine
  thủ tục kiểm tra tuần tự
  sequence checking routine
  inspection procedure
  inspection routine

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  examination procedure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X