• Thông dụng

  Động từ
  to take part in, to participate in, to attend

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  join
  mattress
  participate
  participation
  công nhân tham gia
  worker participation
  tỷ suất tham gia
  participation rate
  to take part

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  enter
  take part in
  take part in (to..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X