• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  address parameter
  tham số địa chỉ chung
  Generic Address Parameter (GAP)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X