• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electron device
  electronic device
  thiết bị điện tử dân dụng
  consumer electronic device
  thiết bị điện tử tiêu dùng
  consumer electronic device
  electronic instrument

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X