• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  display device
  thiết bị hiển thị bằng mành
  raster display device
  thiết bị hiển thị chữ-số
  alphanumeric display device
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  graphic display (device)
  thiết bị hiển thị tự
  character display device
  thiết bị hiển thị tự
  character display (device)
  thiết bị hiển thị tự
  character display device
  thiết bị hiển thị số
  numerical display device
  thiết bị hiển thị tương tự
  analog display device
  thiết bị hiển thị đồ họa
  graphic display device
  graphics device
  read-out meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X