• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air scrubber
  gas scrubber
  gas washer
  gas-scrubbing plant
  scrubber
  thành thiết bị rửa khí
  scrubber walls
  scrubber plant
  scrubbing plant
  washing column

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X