• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum liên tục
  continuous bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum nóng
  hot bituminous mixing equipment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X