• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bituminous
  tông bitum
  bituminous concrete, asphalt concrete
  cát bitum
  bituminous sand
  cát kết bitum
  bituminous sand-stone
  chất bitum
  bituminous substance
  chất chét mạch bằng bitum
  bituminous join filler
  chất dính bitum (thể lỏng)
  bituminous plastic cement
  chất gắn kết bitum
  bituminous binder
  chất kết dính bitum
  bituminous binder
  hợp chất bitum
  bituminous compound
  lớp bitum lót
  bituminous pavement
  lớp bitum san bằng
  bituminous levelling course
  lớp dải bitum
  bituminous coating
  lớp lát bằng bitum
  bituminous facing
  lớp nền bằng bitum
  bituminous base course
  lớp nền bitum
  bituminous base course
  lớp phủ bitum
  bituminous coating
  lớp đáy bitum
  bituminous base course
  ma tít bitum
  bituminous putty
  macnơ (đá) bitum
  bituminous marl
  maltit bitum
  bituminous mastic
  màng bitum
  bituminous membrane
  màng bitum (chống thấm)
  bituminous membrane
  mặt đường bêtông bitum
  bituminous concrete pavement
  mặt đường bitum
  bituminous pavement
  mặt đường thâm nhập bitum
  bituminous penetration road
  mặt đường trộn bitum
  mixed bituminous road
  máy phân phối bitum
  bituminous distributor
  máy rải bitum
  bituminous distributor
  máy rải bitum
  bituminous paver
  nhũ tương đường bitum
  bituminous road emulsion
  nhựa bitum
  bituminous pitch
  nhựa bitum
  bituminous tar
  ống thớ tẩm bitum
  bituminous fiber pipe
  phớt tẩm bitum
  bituminous felt
  sơn bitum
  bituminous varnish
  sơn bóng bitum
  bituminous varnish
  sơn trong bitum
  bituminous varnish
  sự dung bitum trét kín
  bituminous damp
  sự nổi bọt trên bề mặt đường bitum
  sweating of bituminous road pavement
  sự trát bitum
  bituminous grouting
  sự xử mặt đường bitum
  bituminous road surface treatment
  tháp trộn bitum
  bituminous mixing tower
  thiết bị trộn bitum
  bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum liên tục
  continuous bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum nóng
  hot bituminous mixing equipment
  thiết bị trộn bitum từng mẻ
  intermittently mixing equipment bituminous mixture
  trạm trộn bitum
  bituminous mixing plant
  trạm trộn bitum di động
  mobile bituminous mixing plant
  vật liệu bitum
  bituminous material
  vật liệu bitum
  bituminous materials
  vật liệu bitum
  bituminous matter
  vữa bitum
  bituminous grout
  đá bitum
  bituminous rock
  đá chứa bitum
  bituminous rock
  đá dăm trộn bitum
  mixed bituminous macadam
  đá phiến (chứa) bitum
  bituminous shale
  đá phiến bitum
  bituminous schist
  đá phiến bitum
  bituminous shale
  đá phiến bitum
  bituminous slate
  đá vôi bitum
  bituminous limestone
  đá vôi chứa bitum
  bituminous limestone

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X