• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  block design

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  modular construction

  Giải thích VN: Sự sử dụng các đơn vị tiêu chuẩn về cỡ khổ trong việc thiết kế chế tạo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X