• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  reactant

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  reagent
  Thuốc thử Eber (xác định amoniac)
  Eber's reagent
  Thuốc thử Fise (xác định độ ẩm)
  Karl Fischer reagent
  Thuốc thử Nessler
  Nessler's reagent
  Thuốc thử Tillman
  Tillman's reagent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X