• Thông dụng

  Danh từ
  doctorate
  Doctor of Philosophy
  doctor's degree

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  doctor
  tiến khoa học
  doctor (ofscience)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X