• Thông dụng

  Động từ
  to quote

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  citation
  chỉ mục trích dẫn
  citation index
  quotation
  dấu trích dẫn
  quotation mark
  reference

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X