• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dead load
  specific density
  specific gravity or specific weight
  specific gravity, specific weight
  unit weight
  trọng lượng riêng bêtông, tỷ trọng của tông
  concrete unit weight, density of concrete

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  specific gravity
  specific gravity (spgr)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X