• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  monochrome television
  dịch vụ truyền hình đơn sắc
  monochrome television broadcasting service
  dịch vụ truyền hình đơn sắc
  monochrome television service
  hệ thống truyền hình đơn sắc
  monochrome television system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X