• Thông dụng

  Danh từ
  life, age

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  duration
  sự thí nghiệm tuổi thọ
  long-duration test
  tuổi thọ trung bình
  average duration of file
  tuổi thọ trung bình
  average duration of life
  đường cong tuổi thọ
  duration curve
  fatigue life
  life service
  service (able) life
  shelf life
  useful life
  working life

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X