• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  adenoid tumor
  adenoma
  u tuyến giáp tế bào hạt ưa oxi
  oxphilic granular cell adenoma
  u tuyến mồ hôi
  adenoma hidradenol
  u tuyến sụn
  chondro-adenoma
  u tuyến vỏ (thận)
  cortical adenoma

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X