• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  FIFO (First In First Out)
  FIFO (first in, first out)
  FIFO (first-in-first-out)
  first in first out (FIFO)
  vào trước, ra trước
  First In, First Out (FIFO)
  first in, first out (FIFO)
  first-in-first-out (FIFO)
  vào trước, ra trước
  First In, First Out (FIFO)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X