• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  foam
  froth
  scum
  scummy
  powdered gold

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  curling
  váng bọt ít
  low curling
  váng bọt nhiều
  high curling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X