• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bands
  interference bands
  interference fringe
  vân (giao thoa) không định xứ
  nonlocalized (interference) fringe
  vân (giao thoa) định xứ
  localized (interference) fringe
  interference fringes
  interference pattern

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X