• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crown gear
  male thread
  ring gear
  vòng răng bánh đà
  flywheel ring gear
  vòng răng khía bánh trớn
  fly-wheel ring gear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X