• Thông dụng

  Danh từ
  beam; girder

  Danh từ

  Impetus
  đà tiến lên của nhân loại
  The advancing impetus of the human
  Momentum
  đà xe đương chạy
  the momentum of the running car

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X