• Thông dụng

  Danh từ

  Angle
  khía cạnh
  angle
  Aspect

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chase
  cut
  flute
  groove
  khía băng
  glacial groove
  khía rãnh
  edge with a groove
  incise
  jag
  kerf
  nick
  notch
  góc khía
  notch angle
  hiệu ứng rãnh khía
  notch effect
  khía bảo vệ chống ghi
  write-protect notch
  khía chống ghi
  write protect notch
  khía hình chữ V
  V-shaped notch
  phép thử uốn khía
  notch bending test
  sự thử va đập khía
  notch impact test
  tính nhạy vết khía
  notch sensitivity
  vết khía dích dắc
  chevron notch
  độ bền khía
  notch toughness
  độ nhạy vết khía mỏi
  fatigue notch sensitivity
  plot
  ridge
  riffle
  scorch
  score
  scoring
  scratch
  lớp trát khía
  scratch coat
  scribe
  serrate
  slot
  khía đai ốc nấc
  castle nut slot
  sự hàn trên khía rãnh
  slot welding
  undercut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X