• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  i field (information field)
  information area
  vùng thông tin của người thao tác
  OIA (operatorinformation area)
  vùng thông tin của người thao tác
  operator information area (OIA)
  vùng thông tin nhãn
  label information area
  information field (I field)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X