• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  wire cloth

  Giải thích VN: Loại vải được làm ra từ những khung [[dệt. ]]

  Giải thích EN: A fabric made from woven wire.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fabric
  web
  woven fabric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X