• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  object glass
  objective
  lăng kính vật kính
  objective prism
  thấu kính của vật kính
  objective lens
  vật kính chìm
  immersion objective
  vật kính khô
  dry objective
  vật kính tiêu sắc
  achromatic objective
  vật kính trường rộng
  wide angle objective
  objective lens

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X