• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  seaward
  tàu bảo vệ phía biển (hải quân)
  seaward defence boat
  tàu bảo vệ phía biển (hải quân)
  seaward defense boat
  seawards

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X