• Thông dụng

  Danh từ
  street side

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sidewalk

  Giải thích VN: Đường đi dành cho người đi bộ, thường được [[lát. ]]

  Giải thích EN: Any pedestrian footway or roadway, usually paved.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  break
  curb
  curbstone
  edge
  flank
  footpath
  footway, site walk
  kerb
  kerbstone
  parapet
  pathway
  pavement
  veranda

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X