• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  end position
  công tắc vị trí cuối
  end position switch
  vị trí cuối chính xác
  exact end position
  vị trí cuối tương đối
  relative end position
  end station
  Gauss A position
  station

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X