• Thông dụng

  Danh từ
  gulf, bay
  Động từ
  to verse on

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bight
  embayment
  vịnh kín
  landlocked embayment
  fleet
  gulf
  bờ vịnh
  gulf coast
  đồng bằng bờ vịnh
  gulf coastal plain
  inlet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X