• Thông dụng

  Danh từ

  Shore, bank
  đến bến lên bờ
  to go ashore at port
  thành phố trên bờ biển
  a town on the seashore, a seaside town
  Hedge, fence, wall
  Rim, edge
  bờ xôi ruộng mật
  fat and adequately watered fields
  bên ấy bờ xôi ruộng mật dễ đạt năng suất cao
  there are fat and adequately watered fields over there, so a high yield is no problem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X