• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  neat plaster

  Giải thích VN: Vữa không trộn lẫn các loại [[sợi. ]]

  Giải thích EN: Plaster containing no admixture other than hair or fiber.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X