• Thông dụng

  Tính từ

  firm
  solid

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  consistent
  firm
  khả năng vững chắc
  firm capacity
  đáy vững chắc
  firm bottom
  hard
  heavy-duty
  rigid
  sound
  staunch
  steady
  stiff
  valid

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  established
  secure
  steady
  sự tăng trưởng bền vững, vững chắc
  steady-state growth
  thi trường ổn định vững chắc
  steady market
  thị trường ổn định vững chắc
  steady market

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X