• Thông dụng

  Tính từ

  Strong, solid, fast, long-wearing
  sợi chỉ bền
  strong thread
  vải nhuộm bền màu
  dyed cloth of fast colours
  ăn chắc mặc bền
  eat stodgy food, dress is long-wearing clothes
  Enduring, long-lasting
  Không việc khó Chỉ sợ lòng không bền
  No job is hard if one's will is enduring; When there is a will, there is a way
  của phi nghĩa không thể bền được
  ill-gotten gains can never last long
  bền gan chiến đấu
  to fight enduringly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X