• Thông dụng

  Danh từ
  he, him
  Động từ
  to collide, to bump

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  mend

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  patch
  and

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  VA

  Giải thích VN: Đơn vị công suất biểu kiến.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  collide
  collision
  impact
  percussive
  slap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X