• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  varistor
  varixto ôxit kim loại
  metal-oxide varistor
  varixto quang
  photo-varistor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X