• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  microelectronic
  hệ mạch vi điện tử
  microelectronic circuitry
  hệ thống vi điện tử
  microelectronic system
  kỹ thuật vi điện tử
  microelectronic technique
  mạch vi điện tử
  microelectronic circuit
  phần tử vi điện tử
  microelectronic element
  microelectronics
  microelectronics (ME)
  solid-state

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X