• Impétueusement; avec violence
    Quân tiến ào ạt
    les troupes avancent impétueusement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X